درخواست خدمات حقوقی-اداری

GET STARTED

متشکریم . به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

تکمیل اطلاعات شخصی
(جھت واریز سھم یا دستمزد شما)

عکس پرسنلی خود را بارگذاری نمایید


باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

درخواست ثبت موسسه

هر نوع سازمان یا هر گونه شخص حقوقی
تصویر شناسنامه و توضیحات
کارت ملی (دو طرف)
پایان خدمت برای آقایان (دو طرف)
مدرک تحصیلی

هرکدام از اعضای هیئت مدیره را در یک پوشه (فولدر) ذخیره نمایید و همه فولدر ها را

همراه تصویربرگه ای که فهرستی از موارد زیر را بصورت جدول برای هرکدام از اعضا نوشته باشد

شماره تلفن ثابت و همراه

کد پستی و آدرس

 بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.


تصویر شناسنامه و توصیحات پشت و روی کارت ملی پایان خدمت برای آقایان (دو طرف) مدرک تحصیلی و فهرستی از شماره تلفن ثابت و همراه کد پستی و آدرس هرکدام از اعضای هیئت موسس (بجز هیئت مدیره) را در یک فولدر ذخیره نمایید و همه فولدر ها را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.

باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

درخواست خدمات اداری - حقوقی

چه خدمات حقوقی یا اداری نیاز دارید؟
باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی شما به عنوان فرد ثبت کننده درخواست (نماینده قانونی و طرف قرارداد)باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

ثبت نام دانش بنیانفهرست کامل مدارک مورد نیاز در صفحه مربوطه در فهرست دپارتمان حقوقی اداری مشاهده نمایید.

مدارک و مستندات مربوط به هر موضوع فعالیت را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.
باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

اخذ و تمدید انواع مجوز
تصویر شناسنامه و توضیحات
کارت ملی (دو طرف)
پایان خدمت برای آقایان بیشتر از 18 سال (دو طرف)
آخرین مدرک تحصیلی

مدارک و مستندات مربوط به موضوع ثبت هرمورد را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.


تصویر اساس نامه شرکت یا موسسه یا...

و مدارک و مستندات مربوط به موضوع ثبت هر مورد را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.
باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

تنظیم قرارداد تجاری

تصویر شناسنامه و توضیحات
کارت ملی (دو طرف)
پایان خدمت برای آقایان بیشتر از 18 سال (دو طرف)
آخرین مدرک تحصیلی

مدارک و مستندات مربوط به موضوع قرارداد و همچنین نمونه قراردادهای قبلی برای هر مورد را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.


تصویر اساس نامه شرکت یا موسسه یا...

و مدارک و مستندات مربوط به قرارداد و همچنین نمونه قراردادهای قبلی برای هر مورد را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.
باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

درخواست ثبت تغیرات یا آگهی روزنامه

هر نوع سازمان یا هر گونه شخص حقوقی

تصویر شناسنامه و توضیحات
کارت ملی (دو طرف)
پایان خدمت برای آقایان (دو طرف)
مدرک تحصیلی

هرکدام از اعضای هیئت مدیره را در یک پوشه (فولدر) ذخیره نمایید و همه فولدر ها را

همراه تصویربرگه ای که فهرستی از موارد زیر را بصورت جدول برای هرکدام از اعضا نوشته باشد

شماره تلفن ثابت و همراه

کد پستی و آدرس

 بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.


تصویر شناسنامه و توصیحات پشت و روی کارت ملی پایان خدمت برای آقایان (دو طرف) مدرک تحصیلی و فهرستی از شماره تلفن ثابت و همراه کد پستی و آدرس هرکدام از اعضای هیئت مدیره را در یک فولدر ذخیره نمایید و همه فولدر ها را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.

باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

ثبت اختراع ، برند، علائم تجاری و...


فایل نشان تجاری را با عرض 1024 پوینت و با فرمت JPG ذخیره و بارگذاری نمایید.


تصویر شناسنامه و توضیحات
کارت ملی (دو طرف)
پایان خدمت برای آقایان بیشتر از 18 سال (دو طرف)
آخرین مدرک تحصیلی

مدارک و مستندات مربوط به موضوع ثبت هرمورد را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.

تصویر اساس نامه شرکت یا موسسه یا...

و مدارک و مستندات مربوط به موضوع ثبت هر مورد را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.
باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

اخذ رتبه

رتبه (گرید) نشانی است که بر اساس آن شما مجاز هستید در پروژه های مهم شرکت نمایید و ستاد "سامانه تامین اقلام دولتی" است که برای شرکت در مناقصات دولتی باید عضو سامانه ستاد باشید.فهرست کامل مدارک مورد نیاز در صفحه مربوطه در فهرست دپارتمان حقوقی اداری مشاهده نمایید.

مدارک و مستندات مربوط به هر موضوع فعالیت را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.

باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

ثبت ستاد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی

تصویر شناسنامه و توضیحات
کارت ملی (دو طرف)
پایان خدمت برای آقایان بیشتر از 18 سال (دو طرف)
آخرین مدرک تحصیلی

مدارک و مستندات مربوط به هر موضوع فعالیت و هر مجوز را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.  • آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مدیرعامل
  • کارت ملی مدیرعامل
  • مجوز فعالیت شرکت

و مدارک و مستندات مربوط به موضوع ثبت هر مورد را بصورت جداگانه در یک پوشه (فولدر) ذخیره نموده و همه 

را بصورت یک فایل فشرده ZIP یا RAR ذخیره نموده و بارگذاری کنید.
باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعد

تکمیل ثبت نام

تکمیل این فرم به منزلھ پذیرش تمامی شرایط و قوانین سامانه می باشد.

خلاصه فرم ثبت نام ھمکاری

توضیحات اطلاعات تعداد

اینجانب با تائید این فرم اقرار می نمایم که تمام قوانین مربوط به فعالیت حرفه ای همچنین حقوق تجارت، حقوق مالکیت معنوی و ... را در مورد فعالیت های ارائه شده
خودم به مدیریت سامانه و سازمان های مریوطه از طریق این سامانه 
رعایت کرده و شخصا پاسخگوی هرگونه شکایت و موارد قانونی در این مورد
هستم. 

تکمیل ثبت نام

وقتی با اندکی مشاوره و آموزش مدیران باعث می شدیم که بسیاری از کسب و کارها از بن بست نجات پیدا کنند؛ آرزو می کردیم که هر مدیری دانش لازم برای کسب و کار خود را داشته باشد؛ از اینرو مصمم شدیم بجای ارائه مشاوره به تعداد محدودی از مخاطبین، سفره علم مدیریت کسب وکار را برای همه بگستریم و حاصل این آرزو، اراده و تلاش ما شد “ساامکا”

 

کد گواهی

سفارشات

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تمدن نوین اسلامی می باشد.

X